Политика за личните данни

1. За документа

Ние държим на поверителността на вашите лични данни и този документ обяснява как от интернет платформата optika.bg събираме, пазим, обработваме, споделямe и прехвърляме Ваши лични данни.

2. Кой обработва вашите лични данни

Администратор на вашите лични данни е „ОПТИКА БГ” ЕООД, ЕИК 206486422, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Средец, пл. „Славейков“ № 11, електронна поща за контакт: eshop@optika.bg

3. Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ № 2
Телефон: 02/9153518
Интернет страница: www.cpdp.bg

4. Какви лични данни обработваме и защо

Ние обработваме следните лични данни:

4.1. Ако регистрирате потребителски профил или ако извършвате поръчка без регистрация или с експресна поръчка без регистрация:

 • Имейл;

 • Парола;

 • Лично име;

 • Фамилия;

 • Телефонен номер;

 • Пощенски адрес/и;

 • Адрес/и за доставка;

 • Данни за поръчките;

 • Данни, свързани с Любими продукти, ако въведете такива. Когато сте регистрирал/а потребителски профил, тези данни се съхраняват в профила ви и може да ги разглеждате, променяте или изтривате по всяко време, докато трае тяхното съхранение. Ако отбелязвате Любими продукти без регистриран потребителски профил, след напускане на уебсайта няма вече да виждате, какво сте запазил/а като Любими продукти;

 • Клиентско ID (клиентски номер, който получавате при нас);

 • Данни, свързани с метод на плащане и с метод на доставка;

 • Данни за търговски дружества или други организации, свързани с вас, когато извършвате поръчки от тяхно име или желаете да им бъде издадена фактура

 • IP адреси и други онлайн идентификатори;

 • Данни, свързани с ваши изоставени и постоянни колички в онлайн магазина;

 • Списъци с желания, ако сте направили такива;

 • Обработваме тези лични данни, за да може да получим и изпълним вашите поръчки (преддоговорно и договорно основание). Предоставянето на тези данни е доброволно, но без тях няма да можем да обработим и изпълним поръчката ви.

 • Някои от тези данни обработваме, за да изпълним свои законови задължения, например за да изпълним задълженията си по счетоводното, данъчното или друго законодателство.

Ако сте дали своето съгласие:

 • данни, свързани с и необходими за получаването на нашия бюлетин – като минимум е необходим вашият имейл. Може да оттеглите желанието си за получаване на бюлетина по всяко време, след което ние ще спрем да ви го изпращаме и няма да обработваме повече тези ваши лични данни за тази цел;

 • данни за здравословното ви състояние (данни за зрителен статус). Предоставяйки данни за вашия зрителен статус с цел да получите наши продукти, вие предоставяте своето съгласие да обработваме тези данни, необходими за заявяване на поръчка, сключване на договор и неговото изпълнение. Може да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като оттеглянето на съгласието ви не засяга законосъобразността на обработването на тези лични данни до оттеглянето на съгласието.

 • Директен маркетинг

Ако сме получили вашето съгласие, може да използваме обработваните ваши лични данни, за да ви изпращаме продуктови презентации или покани за такива, да ви уведомяваме за технически иновации и нови продукти, за сезонни кампании, промоции и др. подобни и, ако е позволено от закона, без ваше съгласие, въз основа на легитимния ни интерес да ви предлагаме наши продукти или услуги, сходни на вече поръчани от вас, да проучваме удовлетвореността на клиентите или да разработваме или усъвършенстваме наши продукти или услуги. За целта може да обработваме личните ви данни, за да преценим вашите лични предпочитания и интереси и така да ви изпращаме най-подходящата за вас информация.

Може да оттеглите даденото от вас съгласие или да възразите срещу обработването на личните ви данни за горепосочените цели по всяко време, като последвате указанията, съдържащи се в нашите маркетингови съобщения. В този случай ние няма повече да използваме личните ви данни за тази цел.

4.2. Ако само разглеждате уебсайта:

 • IP адреси и други онлайн идентификатори

 • Лични данни от други източници - например от социални приложения. Обработваме само онези ваши лични данни, които сте предоставил/а и това, с което сте се съгласил/а съгласно условията и политиките на тези източници.

Във всички случаи уебсайтът използва:

Бисквитки

Плъгини, които ползваме, също може да ни предоставят ваши лични данни, например нашият онлайн чат, чрез който бихме могли да получим информация за ваши онлайн идентификатори, както и данни, които доброволно ни предоставяте в чата с цел неговото ползване.

Информация за тях може да намерите по-долу.

Може да обработваме личните ви данни и с оглед легитимния ни интерес от упражняване, установяване или защита на правни претенции.

Ние не събираме лични данни от непълнолетни лица, тъй като интернет платформата optika.bg е предназначена само за лица, които са навършили 18 години. В случай че ползвате платформата в нарушение на това правило, вие ни подвеждате и ние не можем да носим отговорност.

5. За колко време съхраняваме вашите лични данни

Ние съхраняваме вашите лични данни за най-късия период който ни е необходим, за да изпълним изискванията на законите и нашите бизнес цели.

По-специално, съхраняваме вашите лични данни в следните срокове:

Данните, свързани с вашите поръчки – 5 години, считано от датата на поръчката

Изоставени и постоянни колички - 30 дни. След този срок се анонимизират (заличават) вашето клиентско ID, име, име на компания, IP адрес и всички клиентски полета, свързани със съответната количка;

Списъци с желания – докато ги заличите.След този срок за анонимизират (заличават) вашето клиентско ID, име, имейл, IP адрес, свързани със съответия списък; 

Данни, свързани с директен маркетинг – докато оттеглите даденото съгласие или докато възразите срещу обработване на данните ви за целите на директен маркетинг;

Данните ви като клиент - 5 години след последната поръчка

Може да пазим личните ви данни и за по-дълъг период ако се изисква от закон или с оглед наш легитимен интерес или легитимен интерес на трето лица, ако не е забранено от закона, като например, но не само, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

6. Споделяне на лични данни

С приемане на настоящата политика вие давате вашето изрично съгласие ние да споделим вашите лични данни с куриерски компании - споделяме вашите имена, телефонен номер, адреси, пощенски код, избор на куриерски офис, които ще изпълнят вашата поръчка. Ние не предоставяме личните ви данни към трети лица, различни от вече споменатите, освен в следните случаи:

 • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;

 • Ако сме получили съгласие от съответния субект на данни.

7. Информация за бисквитки и трети страни наши партньори

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до вашия IP адрес и анализират вашето поведение при престоя на уебстраницата:

 • Google Analytics

 • Google Tag Manager

 • Facebook Pixel

 • Facebook Event Tracking

 • Google Remarketing Dynamic Product Feed

 • Zendeck Chat

Бисквитките са малки текстови файлове които се записват в паметта на уеб браузера или устройството, което ползвате, за да посетите нашия онлайн магазин. Ние използваме бисквитки като те имат различни категории:

За опериране на сайта: без тези бисквитки сайта няма да може да оперира коректно и вие няма да можете ползвате поръчковия процес
За проследяване и анализ на работата на сайта
Рекламни и за таргетиране

Първите два вида бисквитки са ни необходими, а от третия вид бисквитки може да се откажете използвайки следните сайтове:
http://www.youronlinechoices.eu/ и http://www.aboutads.info/choices

За бисквитките, които ползваме, може да научите повече в нашата Политика за бисквитки (cookies).

8. Вашите права

Според GDPR - Общия регламент за защита на личните данни вие имате определени права във връзка със защитата на личните данни.

Във потребителския си профил в интернет платформата optika.bg можете да видите с какви ваши лични данни разполагаме, моля посетете следната страница: https://new.optika.bg/profile

Ако не сте съгласни с който и да е въпрос по отношение на вашите лични данни имате право да подадете оплакване към службата за защита на личните данни във вашата държава. За България моля да се обърнете към "Комисия за защита на личните данни".

За всяко едно от вашите права моля да отправите писмено запитване до нашия пощенски адрес - София 1000, пл. Славейков № 11 или email адрес - eshop@optika.bg.

По-конкретно, вашите права относно обработваните от нас лични данни са следните:

 • право на достъп до личните данни, които обработваме за вас и да получите копие от тях;

 • право да искате от нас коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните ви данни;

 • право да искате ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и GDPR случаи;

 • право да искате заличаване т.е. изтриване на личните ви данни, в случай че са налице условията за това;

 • право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг;

 • право да възразите срещу обработването на лични данни при определените от закона условия. По-специално, имате право да възразите срещу обработване на личните ви данни, основано на легитимен интерес, включително срещу профилиране, основано на легитимен интерес – в този случай ние ще прекратим обработването на личните ви данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите ви, или освен ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като законосъобразността на обработването на данните ви до оттеглянето не се засяга;

 • право да отправите заявка за преносимост на личните ви данни в структуриран, машинно четим формат, който е общоупотребяван;

 • право да отправите жалба или молба за защита на правата ви пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда, в случай че са налице предпоставките за това.

Какво означава всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право ви дава възможност да получите информация дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация:

a) целите на обработването;
б) съответните категории лични данни;
в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д) съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с вас, или да направите възражение срещу такова обработване;
е) правото на жалба до КЗЛД и до съда;
ж) когато личните данни не се събират от вас - всякаква налична информация за техния източник;
з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

 • Имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени.
 • Имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с вас лични данни, а ние имаме задължението да изтрием без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б) вие сте оттеглил/а своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
в) вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество;
г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас;
е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Право на възражение

 • Имате право на възражение срещу обработването на ваши лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което ни е предоставено, или по съображения, свързани с легитимните ни интереси или с легитимните интереси на трета страна.

 • Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на профилиране и за целите на директния маркетинг.

 • Право на ограничаване на обработването

 • Имате право да изискате от Оптика БГ ЕООД ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a) точността на личните данни се оспорва от вас, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
в) не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) възразил/а сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред интересите ви.

Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато сте изискал/а ограничаване на обработването, ние ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставил/а, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение;
б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Може да откажем пълно или частично упражняването на горепосочените ви права в случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в законоустановения срок.

При нарушаване на правата ви имате право да обжалвате наши действия и актове по административен или съдебен ред в предвидения в закона срок. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

За целите на директния маркетинг може да прилагаме профилиране, така че да ви адресираме с най-подходящата за вас информация относно нашите продукти или услуги, както и за да проучваме нивото на клиентската удовлетвореност или да разработваме или усъвършенстваме наши продукти или услуги. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото ви състояние, здравето, личните ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението ви и се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на GDPR.

Ако участвате в организирани от нас томболи или в други дейности, при които определяме победител на случаен принцип, или в други организирани от нас дейности с подобен ефект, може да сте обект на изцяло автоматизирано вземане на решения спрямо вас, например теглене на жребий с електронни средства. Във всеки случай на вземане на изцяло автоматизирано решение вие ще бъдете предварително уведомени за прилагането на такова и ще ви предоставим съществена информация за използваната логика и за значението и предвидените последствия от такова решение за вас.

С цел бързина при предоставянето на услуги, може да използваме и други технически възможности за автоматизирано вземане на решения. В случай че при обработване на вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото ви състояние, здравето, личните ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

При автоматизираното вземане на решения спрямо вас и при профилирането, ние:

използваме подходящи процедури за извършване на автоматизираното вземане на решения, респ. профилирането;

прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;

защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

Уведомяваме ви, че имате следните права във връзка с автоматизираното взимане на решения/профилирането:

право във всеки случай на автоматизирано вземане на решения спрямо вас да заявите желанието си за включване на човешка намеса с оглед на или по време на взимане на решение, например право да изисквате човешко присъствие и проследяване при теглене на електронен жребий;

 • да изразите мнението си с оглед автоматизирано взетото решение;

 • да получите обяснение за автоматизирано взетото решение чрез изпращане на заявление;

 • да оспорите решението, взето чрез изцяло автоматизирана обработка.

9. Връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Длъжностното лице по защита на данните на Администратора е Силвия Запрянова Минчева, като можете да се свържете с нея на адрес: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 7, ет. 2, ап. 8 или на имейл адрес: szpopova@gmail.com: