Общи условия за използване на интернет платформата optika.bg

1.УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия се прилагат при използване на интернет платформата optika.bg („Уебсайта “), като уреждат взаимните права и задължения на страните, произтичащи от използването на настоящия уебсайт и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние от този електронен магазин.

1.2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА УЕБСАЙТА

Джой Фешън ” ЕООД, ЕИК: 130834147, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Плачковица №1А.

Можете да се свържете с optika.bg на:

Имейл адрес: eshop@optika.bg
Телефон: 0884 20 41 12
И на адрес: гр. София, пл.Славейков №11

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Договора - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Продукти чрез Интернет платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

2.2. Клиент - всяко физическо лице, навършило 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

По отношение на законовите задължения на Продавача по Закона за защита на потребителите понятието Клиент ще има по-тясно определение и ще означава единствено физическо лице, навършило 18 години, което желаe да закупи Продукти от Уебсайта, които не са предназначени за търговска и/или професионална дейност и което физическо лице действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2.3. Онлайн чат – онлайн чат на Уебсайта чрез който Клиентът може да се свърже с Продавача и/или да прави поръчки от понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа.

2.4. Поръчка – изявление от Клиента до Продавача, направено през Уебсайта, през онлайн чата и/или по имейл, с което заявява желанието си за купуване на Продукт/и при посочените на Уебсайта условия.

2.5. Продавач – юридическото лице, което е и администратор на Уебсайта - Джой Фешън ” ЕООД, ЕИК: 130834147, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Плачковица №1А.

2.6. Продукт – стоки и/или услуги предлагани от Продавача на Уебсайта.

2.7. Работен ден – от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа.

2.8. Уебсайта – e интернет платформа www.optika.bg, съответно неговите мобилни версии и приложения за онлайн търговия.

2.9. Формуляр за поръчка – електронен документ, който се попълва от Клиента и в който той посочва всички данни необходими за сключване на Договор и изпълнение на Поръчката.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на Продавача обвързват всички Посетители и Клиенти на Уебсайта.

3.2. Всяко използване на Уебсайта означава, че Вие сте прочели внимателно общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Продавачът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия с цел синхронизиране с всякакви законови изисквания и промени във функционирането на Уебсайта. От момента, в който променените Общи условия са публикувани на Уебсайта, така че Посетителите и Клиентите да могат да се запознаят с тях, те стават задължителни. Към всеки Договор се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му.

3.4. Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове, като Продавачът не носи отговорност за тяхното съдържание.

3.5. Възможно е информацията, която се съдържа като спецификация за даден Продукт да се окаже недостатъчна за изискванията на определен Посетител и/или Клиент, но ние сме на разположение да отговорим на изпратени запитвания и въпроси.

3.6. Публикуваните в Уебсайта снимки на Продуктите имат само илюстративен и насочващ характер, като целят да създадат представа за Продукта, а не да го представят точно и е възможно доставените Продукти да се различават от тях.

3.7. Всички Продукти се предлагат до изчерпване на тяхното количество, дори това да не е изрично посочено в информацията към тях.

3.8. Продавачът има право по технически и организационни причини временно да преустановява достъпа на Клиенти и посетители до Уебсайта, като същият не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие на липсата на достъп до Уебсайта.

3.9. Продавачът има право по своя преценка да ограничи достъпа на Клиент до регистрация на Поръчки, ако същият злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин. В този случай Клиентът има право да се свърже с Продавача на посочените по-горе данни за контакт, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки.

3.10. Продавачът може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите за определен период от време.

3.11. Достъпът до Уебсайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Посетител, ако отговаря на изискванията за Клиент.

3.12. Приемайки настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да прехвърли своите права и задължения по тях на трето лице.

3.13. Всеки Клиент закупил слънчеви очила, диоптрични рамки или диоптрични очила от Уебсайта ще може да получи безплатно различни услуги, свързани със закупения Продукт, във физическия магазин, като например:

 • Напасване рамката на слънчеви и диоптрични очила, което включва моделиране на накрайниците на дръжките на очилата спрямо индивидуалните нужди на клиента и корекция на наносници, когато е приложимо.
 • Почистване на очила с ултразвук.
 • Тестове за UV защита и поляризация на стъкла.
 • Компютърен тест на зрението, без определяне на рефракцията.
 • Подмяна на винт или гайка.

Услугите могат да бъдат ползвани в търговския обект на Optika.bg след представяне на гаранционна карта за закупен продукт от онлайн магазин optika.bg.

4. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Може да се регистрира лице, което отговаря на изискваниятa за Клиент.

4.2. Посетителите/Клиентите могат да се регистрират с помощта на формуляра за регистрация, който е на разположение на Уебсайта. Необходимо е Посетителят/Клиентът да въведе във Формуляра за регистрация цялата информация, посочена в него, а именно: име, фамилия или наименование на фирмата, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка на Продуктите, и да създаде парола. Информацията, въведена от Посетителя/Клиента трябва да е вярна и актуална.

4.3. Достъпът до акаунта е защитен с потребителско име и парола, като Клиентът се задължава да пази потребителското име и парола като поверителни и да ги защитава срещу употреба или злоупотреба от каквито и да е трети страни.

5. ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКИТЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

А) Стандартна поръчка с регистрация

5.1. Клиентът избира Продуктите на Уебсайта и потвърждава избора, чрез щракване върху бутона „Добави в количката “, като избирането на Продукт не води до неговото автоматично запазване, без Поръчката да е завършена.

5.2. След избора на Продуктите, Клиентът ще бъде пренасочен към Формуляра за поръчка, където трябва да въведе всички данни, посочени в него, или да избере подходящата опция във Формуляра за поръчка: име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на стоките, информация за начина на плащане на цената на стоките и за начина на доставка на стоките или код за отстъпка или купон. Ако Клиентът има регистрация, той трябва да влезе в акаунта си, като въведе потребителско име и парола.

5.3. След избиране на начина на плащане и метод на доставка Клиентът следва да провери и при необходимост да коригира всякакви погрешни данни, които е въвел в Поръчката. Ако всички данни, въведени от Клиента са коректни, точни и пълни, той/тя следва да се запознае с общите условия за използване на онлайн магазина и с политиката за защита на личните данни и да потвърди, че е съгласен с тях, след което да изпрати Поръчката, като щракне върху бутона „Финализиране на поръчката “.

5.4. След получаване на Поръчката Продавачът изпраща до Клиента уведомление за нейното успешно регистриране чрез съобщение, което се визуализира на екрана, а също и на посочения в поръчката имейл. След затваряне на този прозорец на екрана се появява форма, в която са обобщени данните за поръчката. В случай че Клиентът забележи разминаване и/или неточности в посочените данни е длъжен да се свърже с Продавача незабавно и да го уведоми за това. В случай, че в резултат на грешно посочени данни Поръчката не може да бъде изпълнена, всички допълнителни разходи направени от Продавача в опити за доставка на Поръчката ще бъдат за сметка на Клиента.

5.5. Регистрирането на Поръчката в системата на Продавача няма смисъла на потвърждение на Поръчката и поемане на задължение за нейното изпълнение. Това е така, тъй като Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента по имейл. В този случай единственото задължение за Продавача е да върне сумата, заплатена за Продуктите, ако тя е била вече получена от него.

5.6. Поръчки регистрирани в Уебсайта до 15:00 часа в Работни дни се обработват в рамките на текущия работен ден и при наличност на Продуктите се изпращат в същия ден. Поръчки регистрирани след 15:00 часа се обслужват в рамките на следващия работен ден и при наличност на Продуктите се изпращат в рамките на деня. Поръчки могат да бъдат регистрирани в събота и неделя и през официални почивни дни, като същите се обслужват в първия работен ден.

5.7. След проверка на възможността за изпълнение на Поръчката Продавачът ще изпрати потвърждение за нейното изпълнение на имейл адреса, посочен от Клиента. Договорът между Продавача и Клиента се приема за сключен от момента на получаване на потвърждение по имейл, че Продуктите са налични и ще бъдат изпратени на Клиента.

Б) Поръчка по имейл

5.15.  Клиентът може да направи запитване за конкретен Продукт и на имейл адреса на Продавача - eshop@optika.bg. Продавачът ще отговори на Клиента, за да уточни с него всичко необходимо във връзка с отправеното запитване. След уточняване на необходимата информация Продавачът изпраща до него имейл с Общите условия и политика за лични данни.

5.16.  Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите Общи условия и Политика за защита на лични данни и ако е съгласен с тях да изпрати до Продавача имейл, в който изрично да посочи, че е съгласен с тях и ги приема.

5.17.  При получаване на имейла, че Клиентът е съгласен с Общите условия и Политиката за защита на лични данни, Продавачът изпраща до Клиента уведомление по имейл за успешно регистриране на направената Поръчка, както и обобщени данните за нея. В случай че Клиентът забележи разминаване и/или неточности в посочените данни е длъжен да се свърже с Продавача незабавно и да го уведоми за това. В случай, че в резултат на грешно посочени данни Поръчката не може да бъде изпълнена, всички допълнителни разходи направени от Продавача в опити за доставка на Поръчката ще бъдат за сметка на Клиента.

5.18.  Регистрирането на Поръчката в системата на Продавача няма смисъла на потвърждение на Поръчката и поемане на задължение за нейното изпълнение. Това е така, тъй като Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента по имейл. В този случай единственото задължение за Продавача е да върне сумата, заплатена за Продуктите, ако тя е била вече получена от него.

5.19.  След проверка на възможността за изпълнение на Поръчката Продавачът ще изпрати потвърждение за нейното изпълнение на имейл адреса, посочен от Клиента. Договорът между Продавача и Клиента се приема за сключен от момента на получаване на потвърждение по имейл, че Продуктите са налични и ще бъдат изпратени на Клиента.

В) Поръчка чрез онлайн чат интегриран в Уебсайта

5.20.  Клиентът може да направи запитване за Продукт и чрез онлайн чата на Уебсайта в Работни дни. Запитвания могат да се правят и в почивни дни и по време на официални празници, като Клиентът има възможност да посочи имейл адрес и/или телефон, за да може Продавачът да осъществи контакт с него в първия Работен ден.

5.21.  Консултант на Продавача отговаря на отправеното запитване, като дава информация на Клиента относно цената, начина на доставка и срока на доставка, както и линк към Продукта в Уебсайта, където има подробно негово описание.

5.22.  Ако Клиентът реши, че желае да закупи Продукта, може да избере различни начини за това:

 • чрез стандартна поръчка с регистрация;
 • поръчка по имейл или
 • да избере да продължи с поръчката през онлайн чата, като Продавачът ще изпрати на Клиента да се запознае с Общите условия и политиката за лични данни. След потвърждение от Клиента, че приема и е съгласен с тях, Продавачът ще поиска от него да предостави всички данни необходими за извършване на доставката (имена, телефон и адрес), след което ще му изпрати потвърждение, че Поръчката може да бъде изпълнена. От момента на изпращане на потвърждението до Клиента, договорът се счита за сключен.

5.23.  Договорът между Клиента и Продавача се счита за сключен от момента на получаване на имейла за потвърждение по т. 5.7 по-горе, като той включва настоящите общи условия, както и всички други допълнителни договорки между страните, разменени по имейл или по друг начин.

5.24.  Всякакви разходи, направени от Клиента по време на използването на дистанционни средства за комуникация (като телефон или интернет) за извършване на поръчката се поемат от него, като техният размер зависи от тарифата за телекомуникационни услуги, която той използва.

5.25.  Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по Договора без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това, като той ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

5.26.  Продавачът архивира Договора, за срок от най-малко 5 години, от датата на неговото изпълнение, а документите свързани с данъчното законодателство и за по-дълъг срок, посочен в приложимото законодателство. Договорът няма да бъде предоставян когато и да било на каквито и да е неучастващи трети страни (с изключение на служителите и подизпълнителите на Продавача, доколкото това е необходимо, или ако Продавачът е длъжен да оповести тези документи в съответствие с приложимото законодателство). Ако е необходимо, ще изпратим Договора на Клиента при поискване от негова/нейна страна.

5.27.  Клиентите могат да закупят само количеството стоки, което отговаря на нормалните нужди. В случай, че Клиентът поръча или закупи количество стоки, което не отговаря на нормалните нужди, или ако Продавачът заключи, въз основа на информацията, с която разполага, че стоките ще бъдат ползвани за препродажба има правото да прекрати Договора, като уведоми за това Клиента по имейл. След прекратяване на Договора Продавачът и Клиентът трябва да върнат един на друг всички изпълнени до този момент действия.

6. ЦЕНА НА СТОКИТЕ И ОТСТЪПКИ

6.1.  Покупната цена на стоките, посочена на Уебсайта, е крайната цена в български лева (BGN), т.е. цената на стоките е с включено ДДС и други данъци и такси (ако има такива). Тази цена не включва разходите за превоз, таксите за плащане при доставка, таксите на оператора на портала за плащане и другите такси, които специално са съобщени на Клиента при завършване на поръчката (във всеки случай преди поръчката да бъде изпратена). Услугата изработка и монтаж на диоптрични очила е на стойност 15 лв. и се начислява преди поръчката да бъде завършена и изпратена. 

6.2.  Чрез изпращане на Поръчката Клиентът потвърждава, че е информиран, че доставката на Продукти зависи от заплащане на покупната цена или други такси, чиито окончателен размер ще бъде съобщен на потребителя преди финализиране на Поръчката.

6.3.  Всички специални оферти и отстъпки на стоките на Продавача ще бъдат валидни, освен ако конкретният Продукт не гласи друго.

6.4.  Специалните оферти и отстъпки имат действие само за периода, който е изрично посочен на Уебсайта и при условията, посочени на него, а купоните и ваучерите в периода, посочен на тях. Счита се, че срокът за ползване на купона/ваучера е спазен, ако Поръчката е изпратена от Клиента и регистрирана от Продавача преди неговото изтичане.

6.5.  Когато Клиентът упражни правото си на отказ от Договора и върне Продуктите, закупени на цената на специална оферта с отстъпка или с помощта на какъвто и да е купон, такава специална оферта, отстъпка или купон не може да се използва за закупуване на каквито и да е други Продукти, ако Продавачът вече не предоставя специалната оферта или отстъпка или ако купонът е изтекъл. В случай че купонът не е бил изтекъл, то Клиентът може да се възползва от него отново в първоначалния му срок на валидност.

7. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

7.1.  Клиентът има право да заплати закупените Продукти по един от следните начини:

(а) с дебитна или кредитна карта

(б) с банков превод

(в) с наложен платеж при получаване на Продуктите на адреса, посочен за доставка.

7.2.  За определени Продукти е възможно не всички от горепосочените варианти за заплащане да са възможни, като това ще бъде изрично посочено на Уебсайта и Клиентът ще е предварително информиран за начините на плащане, с които разполага при избор на конкретен Продкут.

7.3.  Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

7.4.  Фактурата за закупените Продукти ще бъде издадена едва след като Клиентът заплати Поръчката и ще му бъде доставена физически заедно с Поръчката, ако Клиентът е избрал безкасово плащане или по имейл в рамките на 48 часа от доставката на Поръчката, ако Клиентът е избрал плащане в брой или плащане по банков път.

7.5.  Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Продавача, нито ще бъдат съхранявани от него, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

8. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ

8.1.  Продавачът доставя Поръчката чрез куриерска фирма на адреса, посочен от Клиента, във физическия магазин или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

8.2.  Доставка се извършва само на територията на Република България.

8.3.  Цената за доставката, ако има такава е видна, след като Клиентът избере начина на доставка при попълване на Формуляра за поръчка.

8.4.  В случай, че след приемане на Поръчката Клиентът направи промяна в адреса за доставка и/или срока, то цената за доставка може да бъде коригирана от Продавача.

8.5.  На Уебсайта Продавачът определя за всеки от Продуктите незадължителни, индикативни срокове за доставка, като Продавачът следва да положи максимални усилия, за да достави Поръчката в тези срокове. Независимо от предходното изречение Продавачът доставя стоките на потребителите най-късно в рамките на 40 работни дни. Времето за доставка на Поръчката започва да тече в деня, следващ деня, в който потвърждението за Поръчката е доставено на Клиента, но не преди покупната цена да е постъпила по сметката на Продавача, ако продажната цена е платена съгласно клауза 7.1, буква а) и б). При изпълнението на поръчката на Клиента може да има обстоятелство, оказващо влияние върху срока за доставка, като Продавачът информира Клиента за всяко обстоятелство, което води до промяна в срока на доставка.

8.6.  При доставка на Поръчката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични, транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи и други, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

8.7.  В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Клиентът отказва да получи пратката и информира Продавача в писмен вид на контакти, посочени в имейла за потвърждаване на Поръчката.

8.8.  В случай, че Клиентът не направи оглед на получения Продукт и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, Продуктът се смята за одобрен, и Клиентът губи право да претендира това на по-късен етап.

9. ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

9.1.  Клиентът може да замени закупени Продукти по всяко време от подаването на поръчката до изтичането на 14-дневния период, който започва да тече от получаване на Поръчката.

9.2.  Замяната на закупения Продукт е допустимо само в случай, че Продуктът не е повреден, има изряден търговски вид, а в случай че Продуктът е бил в опаковка, то същата не следва да е била разопакована. Продукти, които нямат изряден търговски вид и са били разопаковани не могат да бъдат заменяни.

9.3.  Продуктите могат да бъдат заменяни само с други Продукти на същата или на по-висока стойност.

9.4.  Не могат да бъдат заменяни продукти, които не могат да бъдат връщани, съгласно т. 11. по-долу.

9.5.  Правото на замяна може да бъде упражнявано от Клиента пред Продавача с писмо, адресирано до следния имейл адрес: eshop@optika.bg​; телефонно обаждане на 0884 20 41 12 или използвайки Формуляра за замяна на Продукт. Времето за замяна на Продукт се счита за спазено, ако на Продавача е изпратено Уведомление за прекратяване на договора на или преди последния ден от периода от време, посочен в клауза 9.1.

9.6.  В рамките на 14 дни от упражняване на правото на замяна на Продукт Клиентът трябва да върне на Продавача или на лице, упълномощено от Продавача закупените продукти, заедно с всички документи, които е получил (гаранционна карта, упътвания, указания и други).

9.7.  След като Продавачът получи Продукта, който Клиентът желае да бъде заменен, той ще изпрати до Клиента имейл, с който ще го информира дали Продуктът е във вид, който допуска неговата замяна и дали Продуктът, с който желае да бъде заменен е наличен и може да му бъде изпратен. В какъв срок ще му бъде изпратен и на каква цена.

9.8.  Всички разходи за замяна на Продукта са за сметка на Клиента.

10. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

10.1. Клиентът може да упражни правото си на отказ от Договора по всяко време от подаването на поръчката до изтичането на 14 дни от получаване на Поръчката. За упражняване на правото на отказ от Договора се счита, че Поръчката е получена от Клиента: (а) ако трето лице, определено от Клиента, приема доставката на всички или на част от Поръчката или (б) ако Продуктите, поръчани от Клиента в една единствена поръчка, се доставят отделно, след като доставката на всички Продукти е приета, или (в) ако Продуктите, състоящи се от няколко части или елементи, са доставени, след като доставката на последната част или последния елемент на тези Продукти е приета.

10.2.  Право на отказ от сключения Договор и връщане на Продукта имат само Клиентите, които са физически лица и имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

10.3.  Връщането на закупения Продукт при отказ от Договора е допустимо само в случай, че същият не е повреден. Когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел Продукт, за да е допустимо връщането на всички, е необходимо само един Продукт да е бил разопакован, а останалите да бъдат неотваряни.

10.4.  Правото за отказ от Договора може да бъде упражнявано от Клиента пред Продавача с писмо, адресирано до следния имейл адрес: eshop@optika.bg; телефонно обаждане на 0884 20 41 12 или използвайки Формуляра за отказ от Договора. Времето за прекратяване на Договора се счита за спазено, ако на Продавача е изпратено Уведомление за прекратяване на договора на или преди последния ден от периода от време, посочен в клауза 10.1.

10.5.  В рамките на 14 дни от упражняване на правото на отказ от Договора Клиентът трябва да върне на Продавача или на лице, упълномощено от Продавача закупените продукти, заедно с всички документи, които е получил (гаранционна карта, упътвания, указания и други). Периодът от време, посочен в предходното изречение, се счита за спазен, ако на или преди 14-тия ден Продуктите са предадени за транспорт. Разходите за връщане на Продуктите на Продавача са за сметка на Клиента.

10.6.  Клиентът е отговорен за понижаване на стойността на Продуктите, дължащо се на прекомерно ползване, което излиза извън рамките на употребата, необходима за установяване на характеристиките и функционалността на Продуктите.

10.7.  Продавачът връща на Клиента плащанията, получени във връзка с Договора, в рамките на 14 дни от датата, на която е уведомен от Клиента за отказ от Договора, но не преди Клиентът да е върнал Продуктите на Продавача или да е доказал, че същите са изпратени.

10.8.  Когато Клиентът е заплатил цената на Продуктите по безкасов начин покупната цена се възстановява по сметката, от която е платена, освен ако Клиентът не помоли Продавача в писмена форма да възстанови продажната цена на различна сметка; или когато потребителят е платил цената на стоките при доставка, покупната цена се възстановява по сметката на Клиента, посочена от него/нея във Формуляра за отказ от договора или съобщена на Продавача по-късно в писмена форма.

10.9.  Плащанията, които следва да бъдат възстановени от Продавача на Клиента поради отказ от Договора се намаляват от Продавача със сумата, съответстваща на обезценяването на стоките съгласно клауза 10.6.

10.10.  Ако съгласно тези Общи условия и закона потребителят прекрати Договора по валиден начин, всеки допълнителен договор, свързан с Договора (ако има такъв), също се прекратява.

11. ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1.  Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

(a)  при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(б) при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(в) при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ ПРОДАВАЧА

12.1.  Продавачът си запазва правото да прекрати Договора по всяко време преди доставката на Продуктите, ако възникнат извънредни обстоятелства, които са извън контрола на Продавача и които ще направят невъзможно изпълнението на Поръчката.

12.2.  Продавачът незабавно ще информира Клиента за настъпването на тези обстоятелства на имейл адреса, които той/тя е посочил(а) във Формуляра за поръчка. В рамките на 14 дни от прекратяването на Договора Продавачът възстановява на Клиента всички плащания, получени от него във връзка с Договора.

13. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

13.1. Правилата от настоящият раздел се отнасят до Клиенти физически лица, които имат качеството „потребители “по смисъла на Закона за защита на потребителиите.

13.2.  Всички Продукти, закупени на Уебсайта, се ползват с 24-месечна законова гаранция, която започва да тече в деня, в който Клиентът е приел доставка на Продуктите.

13.3.  Гаранционният срок се удължава с периода, през който Клиентът не може да използва стоките поради техния гаранционен ремонт.

13.4.  Гаранцията не покрива каквито и да е дефекти, възникнали на стоките:

(a) поради механични повреди, причинени от Клиента;

(б) поради използването на стоки в условия, чиито влажност, температура, химически и механични въздействия не съответстват на естествената околна среда;

(в) поради различна от нормалната употреба или небрежно отношение по отношение на грижата за стоките;

(г) поради щетите, нанесени на стоките от прекомерно натоварване или използването им в противоречие с условията на производителя за употреба на стоките, общите принципи или техническите стандарти;

(д) поради щетите, нанесени на стоките от неизбежни и/или непредвидими събития;

(е) от непрофесионално вмешателство, повреда по време на транспортиране, повреда от вода, щети от пожар или друга непреодолима сила.

13.5.  Клиентът може да подаде искане за рекламация по отношение на стоките на имейл: claims@optika.bg или чрез онлайн Формуляр за рекламация.

13.6.  При подаване на рекламация по отношение на Продуктите, Клиентът предоставя на Продавача:

(а) Продуктите, предмет на гаранционния иск, с всички техни аксесоари, доставени на Клиента заедно с Продукта;

(б) касов бон и/или фактурата за Продукта;

(в) сертификати и гаранционна карта, получена заедно с продукта

(г) Формуляр за рекламация

13.7.  За избягване на всякакво съмнение, ако Клиентът е поръчал Продукт (като рамка за очила) от Продавача, които впоследствие са допълнени с други стоки, които не са закупени от Продавача (като стъкла за очила), Клиентът отделя стоките и доставя на Продавача само Продуктът, предмет на гаранционния иск, без стоките, закупени от трета страна. В деня на доставка на Продукта, предмет на гаранционния иск, заедно с документите и информацията съгласно клауза 13.5, за Продавача започва да тече периодът от време за разглеждане на гаранционния иск на Клиента. В случай че Клиентът не е спазил задължението си по предходно изречение и не е отделил от Продукта, стоките доставени от трето лице, то Продавачът не носи отговорност за повреди върху неотделената стока, а Клиентът е длъжен да заплати на Продавача разходите, които са възникнали за отделяне на стоката от гаранционния Продукт.

13.8.  Ако Клиентът е поръчал повече Продукти, които са доставени в рамките на една Поръчка, исковете за дефекти в една от тези стоки не е причина Клиентът да има искове за дефекти в други недефектни Продукти.

13.9.  Рекламацията ще бъде разглеждана единствено по отношение на дефекти, идентифицирани от Клиента в писмото за рекламация.

13.10. Продавачът ще обработи рекламацията незабавно, в по-сложни случаи в рамките на 30 дни от датата на подаване на иска за рекламация.

13.11.  Въз основа на правото, избрано от Клиента за упражняване от него/нея от следните права, Продавачът ще определи начина за разглеждане на рекламацията:

(a)    ако дефектът може да бъде отстранен:

 • продавачът отстранява дефекта без ненужно забавяне, своевременно и по правилен начин; или 

 • по искане на Клиента Продавачът заменя дефектните стоки или техните компоненти, ако дефектът се отнася само за този компонент, ако по този начин Продавачът не понася прекомерни разходи, като взема предвид цената на стоките или сериозността на дефекта; или

 • по своя собствена преценка Продавачът заменя дефектните стоки или техния компонент, ако дефектът засяга само този компонент, ако това не причинява сериозни затруднения за Клиента;

(б) ако дефектът не може да бъде отстранен и възпрепятства правилната употреба на Продукта като артикул без дефекти, или ако дефектът може да бъде отстранен, но Продуктът не може да бъде използван правилно поради дефекта, защото дефектът възниква повторно или Продуктът има няколко дефекта Продавачът заменя Продукта или ако Продавачът не го замени Клиентът може да прекрати Договора.

(в) ако дефектите на Продукта не могат да бъдат отстранени, Клиентът има право на разумно намаление върху покупната цена на Продукта.

Ако Продуктите са заменени, гаранционните условия по отношения на замененените Продукти остават същите като при първоначално закупените.

13.12.  С настоящото Продавачът е информирал надлежно потребителя за неговите/нейните права съгласно Закона за защита на потребителите и Закон за електронната търговия. Чрез сключването на договор Клиентът потвърждава, че той/тя е имал(а) възможността да прочетете реда и условията, уреждащи гаранционните искове за Продуктите.

13.13.  Продавачът информира Клиента за разрешаването на неговия/нейния гаранционен иск по имейл, телефон и/или писмо и в същото време издава писмен документ на Клиента в рамките на 30 дни от датата на гаранционния иск.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продавачът обработва личните данни на Клиентите съгласно общите условия, определени в Политиката за обработка на лични данни. С настоящото Клиентът признава и се съгласява с тези общи условия за обработка на лични данни.

15. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако Клиентът не е доволен от начина, по който Продавачът е разрешил рекламация, или ако той/тя счита, че Продавачът е нарушил правата му/й, той/тя може да се свърже с Продавача с искане за корективна мярка. Ако въпреки искането си за корективна мярка, Продавачът отхвърли неговото/нейното искане, реакцията му е отрицателна или не е отговорил на неговото/нейното искане в рамките на 30 дни от изпращането на искането, Потребителят може да внесе иск за започване на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Закона за защита на потребителите или се възползва от Онлайн решаване на спорове.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

16.1 Данни за контакт на Продавача:

(a)  Адрес за доставка:  гр. София 1000, пл. Славейков № 11
(б) Имейл адрес:  eshop@optika.bg 
(в) Телефонен номер: 0884 20 41 12

16.2   Данни за контакт на органа за контрол и надзор:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Арес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, телефон за контакт: 02/9330565, факс: 02/9884218
За подаване на жалби и сигнали може да бъде използван имейл адрес: info@kzp.bg
Телефон за потребители: 0700 111 22